OBAVIJEST KLIJENTIMA!

Od 1.11.2013 poslujemo na adresi Franje Ljubetića 1, Gornji Desinec, Jastrebarsko. Također smo promijenili kontakt tel/fax. Novi kontakt broj je 01/ 6279-006

Poruka će se automatski ukloniti nakon 10 sekundi.

Jednofazni transformatori

na EI, C, te feritnim jezgrama. Svi transformatori su izrađeni u minimalno B klasi izolacije ili većoj prema dogovoru sa naručiteljem. Transformatore je moguće naručiti sa dodatnim opcijama kao što su dodatni naponski izlazi na sekundaru, metalno kućište, voltmetar i utičnica na kućištu i sl. Rok isporuke u većini slučajeva je 2 radna dana od narudžbe.
jednofazni transformator
trofazni transformator
namatanje transformatora

Trofazni transformatori

Transformatore je moguće naručiti sa dodatnim opcijama kao što su dodatni naponski izlazi na sekundaru, metalno kućište, kuke za nošenje na kućištu, bravica na poklopcu kućišta, voltmetar i utičnica na kućištu i sl. Rok isporuke u većini slučajeva je 2 radna dana od narudžbe.
jednofazni transformator
trofazni transformator
namatanje transformatora

Specijalni transformatori

Izrađujemo specijalne transformatore i prigušnice svih snaga i karakteristika. Zračne prigušnice visokih snaga, motanje transformatora bakrenim i Al folijama, sa više(>30) paralelnih žica i sl.
jednofazni transformator
trofazni transformator
namatanje transformatora

Ispitne stanice

Izrađujemo ispitne stanice, uređaje i pulteve za ispitivanje transformatora, elektro motora i ostalih elektro uređaja prema našem ili projektu naručitelja. U dogovoru sa naručiteljem moguća je ugradnja uređaja na lokaciji te puštanje u rad.
jednofazni transformator
trofazni transformator
namatanje transformatora

Elektro instalacije

Izrađujemo kompletne elektro instalacije za industrijska postrojenja, vršimo spajanje strojeva na elektro naponsku mrežu te vršimo puštanje u pogon strojeva.
jednofazni transformator
trofazni transformator
namatanje transformatora

Tagovi

tagovi: odvojni transformator, izolacioni, izolacijski, elektromotor, zavojnica za zvučnike, galvansko odvajanje, 230/110, 230/120, 110v, 120V, 24V, 12v, 36V, trafo, prematanje, elektro motora, elektromotori, prigušnica, zavojnica, američki na europski napon,

ELPRO on LinkedIn